Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky v MŠ

Poplatky v MŠ –

Školné 12 EUR mesačne /do 10.dňa v mesiaci/ č. účtu: 8147457001/5600

Poplatok za stravné /do 5.dňa v mesiaci/ č. účtu: 1600447046/5600

Do poznámky sa uvádza variabilný symbol a meno dieťaťa